Hà Nội quản lý chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt công văn và gửi tới các cấp huyện, xã, phường, sở ngành có liên quan phải tuân thủ đúng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Nông nghiệp.
Đất nông nghiệp tại Hà Nội

Đất nông nghiệp tại Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chính thức ban hành công văn gửi tới các huyện, quận, thị xã, sở, ngành có liên quan phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của sở TN & MT về vấn đề quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng mục đích sử dụng đất NN, đất rừng phòng hộ, đất rừng…để thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố.
Bộ TN & MT căn cứ vào Điều số 58 của Bộ luật đất đai quy định về vấn để chuyển nhượng quyền sử dụng đất công nghiệp để thực hiện xây dựng dự án với quy mô lên tới 30 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ… trình lên Thủ tướng chấp thuận. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố vẫn phải lập bản báo cáo gửi về Bộ TN & MT nhằm đảm bảo căn cứ thậm định tiến hành thực hiện quy hoạch dự án.
Vấn đề chuyển nhượng mục đích từ đất NN sang đất xây dựng dự án cần chú ý một số nội dung trong báo cáo dự án phát triển Kinh tế - Xã hội do Ủy ban nhân dân huyện gửi lên Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Tại thời điểm đó, những kế hoạch sử dụng đất của các cấp huyện trở xuống không được cơ quan nhà nước, các cấp, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Tiếp theo, cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2015 trở đi thì những dự án đầu tư, sử dụng đất hàng năm phải được được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới được tiến hành xây dựng dự án.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi bản cáo cáo tới hội đồng nhân dân cùng nhau thông qua và đưa ra quyết định cho phép nhà dầu tư chuyển nhượng mục đích sử dụng đất đối với địa bàn đất công nghiệp 20 ha đât rừng phòng hộ và dưới 10 ha đất trồng lúa.

 
Hỗ trợ tư vấn
Bộ đếm
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2230
  • Tháng hiện tại: 110531
  • Tổng lượt truy cập: 3208188
Bất động sản
Giới thiệu

Sàn giao dịch bất động sản Atlantic Việt Nam

Sàn giao dịch bất động sản Atlantic Việt Nam trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Atlantic Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.với mục tiêu của sàn BĐS Atlantic Việt Nam: phát triển và lớn mạnh không ngừng dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và...